UMKE Görevlendirmeleri Hakkında

UMKE çalışmalarının hızla ve yoğun şekilde devam ettiği bu dönemde, eğitim-tatbikat vb. görevlendirmelerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin görüş yazısı hepimizi şaşırtmıştır.


UMKE-DER tüzüğümüzde de belirttiğimiz gibi, kuruluş hedeflerimizden biri de “Ulusal medikal kurtarma ekip personelinin ve tüm afet çalışanlarının, çalışmalarının uygun koşullarda ve afet tıbbının ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası standartlarda sunulması için … hukuksal çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmak …” tır.

Geldiğimiz bu noktada idari ve hukuki anlamda danışmanlık almak üzere çeşitli girişimlerde bulunduğumuzu ve gelişmeleri tüm dostlarımızla paylaşacağımızı bildirmek isteriz.

Son dönemde yaşanan bu gelişmeler sonucunda, büyük emek ve özenle bugünlere taşıdığımız UMKE gönüllülüğünün bu süreçten de güçlenerek çıkacağının bilincindeyiz. Emin ve sağlam adımlar atmamız gereken bu süreçte tüm UMKE gönüllülerini “birlikte” olmaya ve “çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmeye” davet ediyoruz.
Saygılarımızla