Birleşmiş Milletler Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü

13 Ekim
Dünya afet risklerinin azaltılması günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun onayı ile 1989

yılında başlamıştır ve 13 Ekim günü olarak belirlenmiştir. 

Her geçen gün gerek doğa kaynaklı gerekse insan kaynaklı afete maruz kalma ve afete maruz kalan kişi sayısı 

artmaktadır. Afet risklerini azaltmak ve afete dirençli toplum yaratmak adına Birleşmiş Milletler tarafından Afet 

Zararlarının Azaltılması Uluslararası Stratejisi (UNISDR) kurulmuştur.

Afet risklerini azaltma kapsamında kullanılan temalar: “Harekete Geç” “Gençler ve Çocuklar”, “Kadınlar”, “Yeti 

Yitimi Olan Bireyler” dir. 

2014 yılı için belirlenen tema “Yaşlı Bireyler”dir..