UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI

UMKE’li çalışma arkadaşlarımızla birlikte Ankara’da 19 Aralık 2014 tarihinde bir çalışma toplantısı düzenledi.


Değerli UMKE'li Arkadaşlarımız,
 

UMKE-DER ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda UMKE birim sorumluluğunu yürüten, hem de UMKE-DER faaliyetlerine destek veren UMKE’li çalışma arkadaşlarımızla birlikte Ankara’da 19 Aralık 2014 tarihinde bir çalışma toplantısı düzenledi.

 Bu toplantının yapılmasındaki temel amaç UMKE’nin kuruluşundan bugüne kadar, kazanılan tecrübeler perspektifinde, Bakanlığa sunulmak üzere UMKE çalışmalarının güçlenmesine katkı sağlayacak somut öneri paketleri hazırlanması oldu. Bugüne kadar çeşitli platformlarda dile getirilen sorunların yanı sıra, kısa vadede çözümlenebilecek sorunların çözüm önerileriyle birlikte dile getirilmesi de hedeflendi. Tüm illerden davet edilen UMKE sorumlularının yanı sıra UMKE-DER gönüllülerinin ve Sağlık Bakanlığı’nın temsilcileri de toplantıya katılarak görüş alışverişinde bulunma şansını elde etmiş oldu.

Değerli katılımlarını esirgemeyen Sağlık Bakanlığı’nın temsilcilerine, UMKE il sorumlularına, anket doldurarak toplantıya katkı sunan UMKE’lilere ve başlangıcından bugüne dek toplantının gerçekleşmesine katkı sunan UMKE Derneği gönüllülerine teşekkür ederiz.

Toplantı hedefleri doğrultusunda “UMKE Toplantısı Sonuç Raporunu” sizlerle paylaşıyoruz. Gelinen bu noktada; UMKE Toplantısı Sonuç Raporu’nun UMKE ile ilgili yapılacak düzenlemelerde rol alacağına inanıyor ve UMKE-DER olarak çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağımızı sizlere duyuruyoruz.

 

UMKE Derneği Yönetim Kurulu