UMKE Özlük Haklarını Arıyor


UMKE Personelinin Çözüm Bekleyen Talepleri

UMKE Ekipleri 2003 yılından bu yana 81 ilde Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık çalışanlarını kapsayan bir afet gönüllülüğü sistemidir. UMKE gönüllü personel sayısı Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre 2014 itibariyle 6.391 kişidir. 10. yaşına giren UMKE’nin 2014 yılında Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği’ni kurmuştur. Derneği kurarken temel amacımız geçen 10 yıllık süreçte acil çözüm bekleyen sorunları güçlü ve kararlı bir şekilde çözüme kavuşturarak UMKE’nin varlığını sürdürmektir.

Taleplerimiz

1. UMKE Personelinin Mesaisi Düzenlenmelidir

Afet ve acil durum halinde veya afet öncesi hazırlık çalışmalarının, afet eğitimleri ve afete hazırlık tatbikat süreleri aylık mesailerine eklenmeli, aylık çalışma saatini aşan kısmı izin veya nöbet saati ücreti üzerinden değerlendirilmelidir.

2. Riskli İşimiz Risk Sınıfında Değerlendirilmemektedir

Bir afetin en önemli unsuru İyi eğitilmiş ve donatılmış insan kaynağıdır. UMKE afet ve olağan dışı durumlarda ciddi fiziksel güç ve risk almayı gerektirecek işler yapar, çalışan güvenliği açısından riskli işler yapan personelden oluşur.

Afet ve acil durumlarda, acil sağlık hizmetleri personelinden sıklıkla daha riskli alanlarda (enkazda, göçükte, KBRN vakalarında, dağlık arazide vb.) görev alması sebebiyle özellikli birim olarak tanımlanmalı ve riskli birim statüsünden yararlanması sağlanmalıdır.
     3. PDC’Lerimiz Tanımlanmalıdır
    Afetlerde sağlık Hizmetleri Şubesi / afet Birimlerini kapsayan personel dağılım cetvelinde UMKE eğitimi almış ve UMKE ye emek vermiş meslek grupları tanımlanmamıştır. Bu birimlerde sadece ATT, paramedik, psikolog ve biyologlar tanımlanmaktadır. Oysaki medikal kurtarma faaliyetleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağırlıklı olarak ebe, hemşire, sağlık memuru, hekim vb. tarafından yürütülmelidir. Şube ve birim PDC’lerinde ebe, hemşire, sağlık memuru, hekim vb. çalışanlarımız da tanımlanmalıdır.

                                                            

Saygılarımızla

UMKE-DER Yönetim Kurulu