TÜRKİYE'NİN AFET RİSK YÖNETİMİ ON SEKİZİNCİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

Afet Yönetimi Uygulama ve Araşrma Merkezi

Disaster Management Implementation and Research Center

Ankara 06800-Turkey

Tel: [+90] (312) 210 5410 Fax [+90] (312) 210 1328

e-mail:  dmc@metu.edu.tr web:  www.dmc.metu.edu.tr

 

RKİYENİN AFET RİSK YÖNETİMİ ON SEKİNCİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI

25 MART 2016,  ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

09:30 17:30


Geleneksel "Türkiyenin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplansı" bilimsel etkinliğimize önceki yıllarda olduğu gibi değerli katkılarını beklemekteyiz. Toplantımız afetlerle ilgili faaliyet gösteren farkdisiplinlerden çok sayıda yönetici, uygulayıcı ve araştırmacının buluştuğu ve tarştığı bir bilgi aşverişi platformu olarak düzenleniyor.
Herhangi bir önem sırası zetmeksizin yazılmış olan aşağıdaki konuları lütfen inceleyiniz. Eğer ilgi veyçaşma alanınız bunlardan bir veya daha fazlasını ine alıyorsa sizin katılımlarınızla toplanda yapılacak fikir alışverişi daha da zenginlik kazanacaktır.

 

· Afet Politikaları, Yasal Düzenlemeler, Sigorta Sektörü ve DASK

· Maden Kazaları

· Suriyeli Mülteciler ve Göç Akımı Çalışmaları

· KBRN

· Afetin Ekonomik Boyutları ve Sürdülebilir Kalkınma

· Afet Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Zarar Azaltma/Sakınım Planları

· Yapı Denetim Sistemi, Yetkin Mühendislik

· Medya ve Afetler, Sosyal Bilimlerin Afet Yönetimindeki Ro

· Mahalle Afet Gönüllüleri ve Sivil Toplum Kurulları, Örgütlenme Modelleri

· Afet Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Uydu Görüntüleri, GIS

· Tehlike ve Hasar Görebilirlik Modelleri, Afet Risk Analizi, Erken Hasar Tahmini

· Fırtına, Hortum, Kuraklık, Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği

· Terör ve İntihar Saldırıları, Siber Tehditler,

· İş Sağlığı ve Güvenliği

· Kentsel Planlama ve Kentsel Dönüşüm Projeleri, Çevre Kirliliği, Tehlikeli Atıklar

· Temel Afet Eğitimleri, Psikolojik Destek Çaşmaları, Afetlerle Başa Çıkabilme Bilincini Arttırma

· Arama ve Kurtarma Çalışmaları, Afet Tıbbı, Afetlerde Triyaj, Salgın Hastalık Tehdidi

· Afet Lojistiği

· rılgan, İncinebilir Bireyler ve Afetler

· Afetlerde İşyerlerinin Sürekliliği

· Doğal, İnsan/Kaynaklı ve Teknolojik Afetlerin Tarihi ve Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri


B
elirtilen başlıklarla ilgili çözüm yolları öneren, ülkemizin afet sorunu üzerindeki düşünceleri ortaya koyan sunumların yer aldığı paralel oturumlar ile genel tartışma platformunu içeren 18. YMT Programı kesinleştiğinde sizlere e- posta yoluyla bildireceğiz.
Sizi veya kuruluşunuzun temsilcisini yuvarlak masa toplantımıza kalmaya davet ediyoruz.
Sözlü yada poster sunum yapmak isteyenler, 150 kelimeyi geçmeyen bildiri özetlerini 25 Aralık 2015 tarihine kadar e-posta ile göndermelidir. Sunum özetleri, toplantıda yapılan sunumlar ve posterler daha sonra basılacak olan kitapçıkta yayınlanacaktır. Kitapçık elektronik olarak katılımcılara iletilecektir.
Toplantıya katılmayı planlayanların, Ad, Soyad, Telefon ve Adres bilgilerini ön kayıt amacıyla  dmc@metu.edu.tr e-posta olarak adresimize göndermeleri rica olunur.