ON SEKİZİNCİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI PROGRAM DETAYI


TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ ON SEKİZİNCİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI

25 MART 2016ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

PROGRAM

08:30-09:15         KAYIT İŞLEMLERİ

 

09:15-10:15         Açılış OturumuSALON - D

Oturum Başkanı: B. Burçak Başbuğ Erkan

 

B. Burçak Başbuğ Erkan        (ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) İrem Dikmen Toker (ODTÜ Rektör Danışmanı)

 

Ø  Açılış Sunumları

  

İKRAM ARASI  (10:15  - 10:45)

10:45-12:30  Afet Riski ve Acil Durum YönetimiSALON - D

Oturum Başkanı: Murat Altuğ Erberik

 
Ø  Doğa Kaynaklı Tehlikeler ve Afete Dayanıklılık

Gülgün Tezgider (Acil Destek Vakfı)

 Ø  Yerel Yönetimlerin Depreme Hazırlıkta Mevcut Durumları, Kaynaşlı İlçesi Örneği

Hanifi Tokgöz, Hüseyin Bayraktar* (Düzce Üniversitesi)

 Ø  Milan Politeknik Üniversitesi Bünyesinde Yürütülen İstanbul Deprem Afet Riski Yönetimi Çalışmaları

Funda Atun* (Milan Politeknik Üniversitesi), Scira Menoni

 Ø  Kocaeli Üniversitesinde Afet Zararlarının Azaltılması ve Afet Yönetimine Yönelik Çalışmalar

Esma Buluş Kırıkkaya, Serpil Gerdan* (Kocaeli Üniversitesi)

 Ø  Afet Yönetimi Sisteminde Üniversiteler

Yusuf Uyan (AYAYDER)

 Ø  Kritik Altyapılar Afet Politikaları, Dünyada ve Türkiye’deki Tarihçesi

İzzetcan Günbey (AFAD İyileştirme Dairesi Başkanlığı)


10:45-12:30  Afetlerde Destek Çalışmaları ve STK’larSALON - E

Oturum Başkanı: Nuray Karancı

 

Ø  Sivil Toplum Afet Platformu

Sema Genel

 

Ø  Toplumları Afetlere Hazırlamak: TACTIC Projesi kapsamında Kurumsal ve Toplumsal Öz- değerlendirme ve Öğrenme Platformu

Nuray Karancı, Canay Doğulu* (ODTÜ), Şerife Yılmaz, Gözde İkizer

 

Ø  Engelli Bireylerin Afetlere Hazırlanmalarında Katılımcılık ve Dahil Edicilik

Çağlar Akgüngör (AKUT Arama Kurtarma Derneği)

 

Ø  Gelen Suriye Göçleri ve Göçlerin Yönetimi

İbrahim Yıldız, Abdullah Elmas* (TODAİE), Ahmet Akalın, Ali Durmuş

 

Ø  Afet’e Karşı Toplumsal Bilinç Geliştirmek

Nihat Çevik (Brandway)

 Ø  Maya Vakfı Project Lift Programı: Suriyeli Mülteci Çocuklar için Sanat Terapileri Yöntemleri ile Travma Rehabilitasyonu

Gamze Akarca (Maya Vakfı)

 

Ø  Hayat Boyu Öğrenme Ekseninde Farkındalık İçin Afet Temalı Medya Okumaları

Deniz Ekinci (istanbul Üniversitesi)

10:45-12:30   Afetlerde Sağlık Çalışmaları, SALON - F

Oturum Başkanı: B. Burçak Başbuğ Erkan

Ø  Afete Müdahalede Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri (SAKOM)

Erhan Bayraktar* (UMKE-DER), Tarık Yardımcı, Eda Karagül

 

Ø  Sağlık Afet Yönetiminde Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP)

Yeşim Ünal* (UMKE-DER), Tülay Akgün, Emine Emer, Sıdıka Tekeli Yeşil, Gülgün Tezgider

 

Ø  Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi KBRN Görev Yönergesi Hazırlanması

Sema Kılıç (Zeki Akademi Afet Proje Danışmanlık)

 

Ø  Maden Kazalarında İlkyardım Yapılıyor mu?

Barış Fidan (Kamu Hastaneleri Birliği)

 

12:30 - 13:30  ÖĞLE ARASI**  Sandviç İkramı, Küçük Fuaye

POSTER SUNUMLARI


Ø  
Afet Durumunda Hangi Faktörler İşyeri Kapatma Kararı Üzerinde Etkili Olabilir?

Ali İhsan Özdemir* (Abdullah Gül Üniversitesi), Ali Asgary


13:30-15:00  Afet Riski ve Acil Durum Yönetimi, SALON - D

Oturum Başkanı: Sibel Kalaycıoğlu

 

 

Ø  Kuzey İtalya’da yaşayan T.C. Vatandaşlarının Afet Yönetim Planlarına Aktif Katılımının sağlanması

Funda Atun (Milan Politeknik Üniversitesi)

 

Ø  Farklı Gelişmişlik Gruplarındaki Ülkelerin Afet Yönetimi Politikaları ve Rasyonel Yaklaşım Modeli

Deniz Ekinci, Eyüp Zengin* (İstanbul Üniversitesi), Ali Osman Öncel

 

Ø  Menşei Belirsiz Posta

Turan Genç (İçişleri Bakanlığı)

 

Ø  Ülkemizde KBRN Tehditlerine Karşı Müdahale ve Şüpheli Postalar

Caner Dereli (AFAD KBRN Çalışma Grubu)

 

Ø  Kimyasal Savaş Ajanı İçerikli Olayların Yönetiminde AFAD’ın Rolü

Ulviye Ersoy* (AFAD Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı), Ersoy Önemli

 

Ø  Mahalle Afet Gönüllüleri Örgütlenmesinin Önemi ve Sürdürülebilirlik

Özden Işık* (İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği), Hüseyin Karadayı, Oğuz Gündoğdu

 

 

13:30-15:00  Afetlerde Kentsel Analiz Çalışmaları, SALON – E

Oturum Başkanı: Meltem Şenol Balaban

 

 

Ø  Kaynaşlı İlçesinin Deprem Riski Yönünden Yerleşim Durumunun İncelenmesi ve Yerel Afet Risk Yönetimi

Hanifi Tokgöz, Hüseyin Bayraktar* (Düzce Üniversitesi)

 

Ø  Çoklu Band Insar Zaman Serisi Analizleri Yardımıyla Afet Risk Haritalarının Oluşturulması

Fatma Canaslan Çomut (Denizli İl AFAD)

 

Ø  Kentlerin Afete Dirençliliğinin Mekânsal Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi

Deniz Gerçek* (Kocaeli Üniversitesi), İsmail Talih Güven

 

Ø  Değirmendere’nin Yer Bilimleri ve Yapı Özelliklerine Göre CBS Tabanlı Afet Risk Analizi

İsmail Talih Güven* (Kocaeli Üniversitesi), Mithat Fırat Özer

 

Ø  CBS ve UA Tabanlı Modellemelerin Afet Yönetimine Kazandırdıkları

Deniz Ekinci* (İstanbul Üniversitesi), Mustafa Utlu

 

Ø  Afet Yönetiminde CBS’nin Önemi ve Açık Kaynak Kodlu CBS Kullanımı

Can Ayday* (CVM), Levent Sabah, Nefise Yaman, Kübra Keser


13:30-15:00  Afetlerde Müdahale ve Teknik Yaklaşımlar, SALON - F

Oturum Başkanı: Arda Özacar

 

 Ø  Kentsel Alanlar İçin Bütünleşik Sismik Kayıp Tahmin Yöntemi: Erzincan Pilot Uygulaması Ayşegül Askan* (ODTÜ), Michael Asten, Murat Altuğ Erberik, Cenk Erkmen, Shaghayegh Karimzadeh, Nazan Kılıç, Fatma Nurten Şişman, Ahmet Yakut

Ø  Doğal Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Hesaplama Yöntemleri

Hamza Kocatepe (DESKİ Planlama Yatırım ve Koordinasyon Daire Başkanlığı)

 

Ø  Depremin Önceden Belirlenmesinde Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları Projeleri Oğuz Gündoğdu* (Doğa Hareketleri Araştırma Derneği), Özden Işık, Turgut Üzel, Engin Gülal, Ahmet Y. Ürüşan,  Fuat Agalday, Uğur Kaynak, Arif İşyar, Kamil Eren, Berk üstündağ

 

Ø  Afet Çalışmalarında İş Güvenliği ve Risk Analizi: UMKE Örneği

Atılay Balaban, Serap Metintürk(UMKE-DER), Sibel İnan, Yeşim Ünal, Mesut Yılmaz, Tülay Akgün

 

Ø  Afetlerde Haberleşme

Erhan Erbaş* (TC Special Wireless Activity Team), Leonardo Ragno

 

İKRAM  ARASI  (15:00 - 15:30)

 

15:30-17:00  Genel Değerlendirme,  SALON – D

Oturum Başkanları: Bülent Özmen – Özlem Özdemir Yılmaz

TARTIŞMA PLATFORMU

-Soru, Görüş ve Öneriler

-Genel Değerlendirme

-Kapanış


*Sunumlar 15’er dakika olacaktır. Sunum sürelerinin aşılmamasına özen gösterilmelidir.

**Yararlanabileceğiniz Restoran, Kafe ve Büfeler, Kültür ve Kongre Merkezi yakınındaki ODTÜ çarşı bölgesinde bulunmaktadır.