Dünya İnsani Yardım Zirvesi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2016 yılında yapılacak birinci “Dünya İnsani Yardım Zirvesi’ne” dünya liderlerini davet ediyor.
(New York, 26 Eylül 2013) 90 üye devlet, sivil toplum, özel sektör ve Birleşmiş Milletlerden temsilciler bir araya gelerek 2016’da yapılması planlanan birinci “Dünya İnsani Yardım Zirvesi’ne” destek sağlamak için bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon zirvenin İstanbul’da yapılacağını ilan etti ve dünyanın yüz yüze kalacağı kayda değer zorlukları işaret ederek ülkeleri daha etkin ve kapsayıcı bir gelecek için ayrıntılı bir şekilde insani yardım gündemlerini planlamaya çağırdı.
 
Genel Sekreter “çatışmalar ve hızlı nüfus artışıyla birleşen doğal afetler, süre gelen yoksulluk ve iklim değişikliği her yıl daha fazla insanın yardıma ihtiyacı olacağını gösteriyor” dedi. “ Biz gelecekte karşılaşılacak zorluklara cevap verebilmek için insani yardım faaliyetlerini daha etkin, kapsayıcı hale getirmeli ve inovatif yollar bulmalıyız” dedi.
 
Zirve için hazırlıklar gelecek yılın başlarında bölgesel müzakereler ile başlayacak. Bu durum hükümetler, insani yardım kuruluşları, Birleşmiş Milletler, sivil toplum, özel sektör, teknik uzmanlar ve ilgili diğerleri için şu dört temel ana fikri tartışmak için bir fırsat olacak: İnsani yardımlarda verimlilik, hasar görebilirliğin azaltılması ve risk yönetimi, çatışma durumunda insani ihtiyaçların karşılanması, inovasyon aracılığıyla dönüşüm.
 
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardımı Koordinatörü Valerie AMOS, aldıkları destek açıklamalarından, insani yardım camiasının yardıma en çok ihtiyacı olanların seslerinin duyulmasından emin olabileceğimiz yollar bulmak için beraber çalışmaya ihtiyacı olduğunun anlaşıldığını söyledi.
 
Valerie AMOS üye devletlere, sivil topluma ve özel sektöre zirvenin yapılmasına neden olan bölgesel müzakerelere etkin bir şekilde katıldıkları için teşekkür etti.