SAFE-M Nedir?

Sağlık Afet Eğitimi Modülü (SAFE-M), UMKE-DER tarafından afetlere hazırlık sürecinde verilen eğitimlerin tek bir modül altında birleştirilmesinden oluşmuştur. Eğitimlerin UMKE-DER gönüllüleri ve diğer paydaşlarımıza verilmesindeki temel amaç güvenli yaşam prensiplerini benimseyerek, afetlerde yürütülen sağlık müdahalesinin etkinliğini artırarak mümkün olduğunca çok canı kurtarmaktır. 

SAFE-M uluslararası alanda SAFE-Module (Güvenli Modül) şeklinde kullanılmakta ve ulusal/uluslararası tüm platformlarda “güvenli yaşam” kültürüne atıfta bulunulmaktadır. 

SAFE-M Modülü altında Derneğimizce verilen eğitimler ise şunlardır:

Güvenli Yaşam Eğitimi
Medikal Kurtarma Eğitimi
Arama Kurtarma Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Travma Eğitimi
Resusitasyon (Yeniden Canlandırma) Eğitimi
KBRN Eğitimi
Afet Lojistiği Eğitimi
Afetlerde Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji Eğitimi
Afet Psikolojisi Eğitimi
Afet Triajı Eğitimi
YORA (Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması)Eğitimi
İletişim ve Haberleşme Eğitimi
HAP (Hastane Afet Planlamaları) Eğitimi
Crush Sendromu Eğitimi

SAFE-M Eğitimleriyle ilgili daha çok bilgi almak için info@umkeder.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.