SAFE-M Nedir?

Sağlık Afet Eğitimi Modülü (SAFE-M), UMKE-DER tarafından afetlere hazırlık sürecinde verilen eğitimlerin tek bir modül altında birleştirilmesinden oluşmuştur. Eğitimlerin UMKE-DER gönüllüleri ve diğer paydaşlarımıza verilmesindeki temel amaç güvenli yaşam prensiplerini benimseyerek, afetlerde yürütülen sağlık müdahalesinin etkinliğini artırarak mümkün olduğunca çok canı kurtarmaktır. 

SAFE-M uluslararası alanda SAFE-Module (Güvenli Modül) şeklinde kullanılmakta ve ulusal/uluslararası tüm platformlarda “güvenli yaşam” kültürüne atıfta bulunulmaktadır. 

SAFE-M Modülü altında Derneğimizce verilen eğitimler ise şunlardır:

•   Güvenli Yaşam Eğitimi

•   Medikal Kurtarma Eğitimi

•   Arama Kurtarma Eğitimi

•   İlkyardım Eğitimi

•   Travma Eğitimi

•   Resusitasyon (Yeniden Canlandırma) Eğitimi

•   KBRN Eğitimi

•   Afet Lojistiği Eğitimi

•   Afetlerde Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji Eğitimi

•   Afet Psikolojisi Eğitimi

•   Afet Triajı Eğitimi

•   YORA (Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması)Eğitimi

•   İletişim ve Haberleşme Eğitimi

•   HAP (Hastane Afet Planlamaları) Eğitimi

•   Crush Sendromu Eğitimi

SAFE-M Eğitimleriyle ilgili daha çok bilgi almak için info@umkeder.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.