Medikal Kurtarma

Afet ve acil durumlarda olay yerinde, özel eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan her türlü müdahale ve kurtarma faaliyetleri Medikal Kurtarma olarak tanımlanır.

Afetteki ölümlerin büyük çoğunluğu olay sırasında ve ilk birkaç saat içinde gerçekleşir. Afet sonrası müdahalenin en kısa sürede yapılması, müdahalenin olay yerinde başlaması ve doğru müdahale algoritmalarının kullanılması engellenebilir ölümleri ve sakatlıkları en aza indirir.

Afet sonrası erken ölümlerin bir kısmı hava yolu sağlanması, kan kaybının önlenmesi, kırıkların stabilizasyonu, sıvı tedavisi ve hipoterminin kontrolü gibi basit, tıbbi ve cerrahi girişimler ile önlenebilir. Afetzedeye/yaralıya ilk ulaşılan noktada özel eğitimli ve özel donanımlı sağlık personeli tarafından sunulacak etkili tıbbi müdahale, afetzedelerin hayatta kalma şansını artıracaktır. Medikal Kurtarma Eğitimi afet yönetimin de zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme sürecini kapsayan; teorik, uygulama ve tatbikat olmak üzere üç aşamadan oluşan bir eğitimdir.

SAFE-M Medikal Kurtarma Eğitimi’nde benimsenen temel ilke sağlık afet çalışanlarının medikal kurtarma hakkında bilgiye, tutuma ve uygulama becerisine sahip olmasıdır.