Arama Kurtarma

Ülkemizde;  afet ve acil durumların çok kişiyi ve geniş bir alanı etkilemesi, sık aralıklarla meydana gelmesi, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, sanayi ve ekonominin zarar görmesi afet yönetim sisteminin zarar azaltma ve hazırlık sürecinde etkin hazırlıkların yapılmasını gerektirir. Yaşanacak afet sonrası yapılacak olan ilk iş arama ve kurtarma faaliyetleridir. 

Arama ve kurtarma; deprem, sel, çığ, KBRN, heyelan, büyük kazalar, kaybolma, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen olaylarda, hızlı bir şekilde olay yerine gidip ihtiyacı olan kişiye en kısa sürede ulaşmak ve can kaybını en aza indirecek gerekli müdahaleleri yapmaktır.

Afet sonrası ilk 72 saat hayat kurtarma açısından en kritik altın saatlerdir. Afet sonrası kurtarmanın %50’si afetten sağ kurtulan genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan aileler, komşular veya o anda yardıma koşanlar tarafından yapılır. Yaralıların %30’u yapısal olmayan elamanların (eşya, tavan, ara duvar, pencere v.s)  altında kalan afetzedelerden oluşur ve basit kurtarma yöntemleri ile kurtarılabilirler. Yaralıların %15’i enkaz boşluklarında kalmış olanlardır ve profesyonel arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırlar. Yaralıların % 5’i ise enkaza sıkışmış yaralılardır. Bu yaralılar için daha ileri teknolojinin kullanıldığı teknik kurtarma gereklidir.

Profesyonel arama ve kurtarma ekiplerinin derecelendirilmesi, Birleşmiş Milletlere (BM)  bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) tarafından yapılır. Ekipler, INSARAG standartlarına göre "ağır arama kurtarma ekibi" ve "orta ölçekli arama kurtarma ekibi" olmak üzere sınıflandırılır.

Yaşanan afette arama kurtarma ekiplerinin doğru ve zamanında yapacağı kurtarma faaliyetleri, yaralıların hayatta kalmasına ve hayatlarını sağlıklı olarak sürdürmelerine olanak sağlar. Profesyonel arama kurtarma ekipleri yanında gönüllü olarak kurulan ve faaliyette bulunan arama kurtarma ekiplerinin sayısının artması ve eğitimlerinin standardize edilmesi afetten etkilenenlerin sağ kalım ve yaşam kalitelerini doğrudan etkileyecektir. Arama ve Kurtarma eğitimi teorik bilgiye, beceriye ve deneyime dayalıdır. 

SAFE-M Arama ve Kurtarma Eğitimi’nde benimsenen temel ilke UMKE-DER bünyesinde eğitim alanların, arama kurtarma bilgisine, uygulama becerisine ve deneyimine sahip olmasıdır. 

Kaynak:

INSARAG Arama Kurtarma Standartları Eğitim Modülü