İlkyardım

İlkyardım; herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar olarak tanımlanır.

Afetin ilk anlarında profesyonel ekiplerin müdahalesi çoğu zaman mümkün olmaz Yaşanan afet tecrübeleri afetzedelere ilk kurtarma müdahalesinin afeti yaşayan ve yaralanmadan hayatta kalan sivillerce verildiğini göstermektedir. Bu insanların müdahale ettiği yaralı sayısı oldukça fazladır. Toplumdaki afet bilincinin artırılmasının ve doğru ilkyardım ve kurtarma tekniklerinin öğretilmesinin, afete müdahale aşamasına sivil bir güç olarak katkı sağlayacağı çok açıktır.

Bireylerin sevdiklerini kurtarmaya çalışma refleksinin doğru bir şekilde hayata geçirilmesi ve ilkyardım uygulamalarının doğru bir şekilde yapılabilmesi amacıyla SAFE-M bünyesinde ilkyardım eğitim merkezleri oluşturularak ilkyardım eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.