Tarihçe

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER)

1999 yılında yaşanan Marmara Depremi felaketinin ardından Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği  (KYÖD) Üyeleri tarafından, İsviçre SDC Örgütü’nden medikal kurtarma eğitimleri alınarak Türkiye’nin ilk Medikal Kurtarma Ekibi Kurulmuştur.

2003’teki Bingöl Depremi çalışmaları sırasında KYÖD Medikal Kurtarma Ekibi ile yolları kesişen Sağlık Bakanlığı,  Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi’ni başlatarak UMKE’nin kuruluşunun ilk adımını atmıştır. İlk UMKE ekipleri Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri’nin bulunduğu 11 bölgede ve üç riskli ilde (Kocaeli, Yalova, Düzce) kurulmuştur. UMKE Temel Eğitiminin yapılması ile  Bursa’da kurulan UMKE ekipleri ilk görevini İran Bam Depremi’nde gerçekleştirmiştir.

UMKE ekipleri 2013 yılına kadar ulusal ve uluslararası birçok afete, afete hazırlık zarar azaltma çalışmalarına, afet sonrası tüm aşamalara ve acil durumlara gönüllü katılım sağlasa da; 2003 yılında bir proje olarak başlayan UMKE’nin çalışma usul ve esasları ancak 2010 yılında Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Yönerge ile tanımlanmıştır.

Edindiği bilgi, beceri ve tecrübeyle 2013 yılında 10. yaşına giren UMKE’nin daha çok paylaşımla, sempozyumla, seminerle, tatbikat ve eğitimle ulusal ve uluslararası alanda haklı olarak yerini alması gerektiğini düşünen UMKE gönüllüleri bir araya gelerek 2014 yılında Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği’ni kurmuştur.

Derneğin ilk Genel Kurulu Mayıs 2014'te gerçekleştirilerek Yönetim ve Denetim Kurulları oluşturulmuştur.