Yeniden Canlandırma

Tüm tıbbi müdahalelerin nihai hedefi insanı hayatta tutmaktır. Ölüm ve yaşam arasındaki insanlara yapılan en kritik müdahale ise resüsitasyondur. Resüsitasyonun doğru şekilde yapılması,  bilimsel yöntemlerin gereken zamanda, gereken sırada ve gereken biçimde uygulanması; uygulamada hiçbir eksiklik veya hatanın olmaması son derece önemlidir. Uzun zaman dilimlerinde çok sayıda çalışmanın incelenmesi sonucu oluşturulan resusitasyon kılavuzlarını (2010 AHA, 2010 ERC) bilmek, resüsitasyonu bu kılavuzlara göre yapmak her medikal kurtarma personelinin öncelikli görevi ve sorumluluğudur. SAFE-M Resüsitasyon Eğitimi sağlık afet çalışanlarının, ileri yaşam desteği uygulamaları hakkında bilgi, tutum ve beceri kazanmasını amaçlar.

Kaynak:

Türk Kardiyoloji Derneği