KBRN

Teknolojinin ilerlemesiyle kimyasal, nükleer, radyolojik ve biyolojik ürünler hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Her biri teknolojinin kötüye kullanılması ve kazalar gibi etmenlerden dolayı tek başına hayatı tehdit edici faktör olma niteliği taşır. KBRN;  kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer maddelerden kaynaklanan zararlı ve tehlikeli durumların hepsini ifade etmektedir.

KBRN olayları fizyolojik etkileri nedeni ile canlı kitleleri çok kısa süre içerisinde öldürme, ağır yaralama ve yaşam kalitelerini bozma niteliği taşır Etkilenen, kişilere acil müdahale edilmezse dakikalar içinde ölüm gerçekleşebilir. Örneğin sinir gazlarına bağlı, solunum kasları felci, bronkospazm ve artan bronşial sekresyonlar nedeni ile dakikalar içinde ölüm oluşabilmektedir. Acil medikal müdahale için öncelikle kazazedeyi kirli (kontamine) bölgeden hızla uzaklaştırıp arındırma (dekontaminasyon) işlemine tabi tutmak gerekir. Yaralılara ilk ve acil yardım hizmeti sunarken personelin hem kendini hem de sağlık sistemini koruyucu önlemleri alması ve doğru müdahale algoritmalarının takip edilmesi şarttır.

Öncelikle çalışanların / müdahil personelin korunması ilkesi, her KBRN kazasında müdahalenin başarısı için ana kuraldır. Kazadan olumsuz etkilenen sağlık çalışanı ve sağlık üniteleri sağlık sisteminin zayıf halkası haline gelir. Etkilenen personelin sisteme hasta/yaralı olarak girmesi diğer görev alan sağlık personelinin moral motivasyonunun bozulmasına ve artan iş yüküne yol açar. Sağlık ünitelerinin kirlenmesi ve devre dışı kalması ise kapasite azalmasına neden olur.

KBRN kazalarına müdahalede, kişisel korunma öğrenilmesi gereken ilk aşamadır. Koruyucu giysi giyilmesi ve yaralının arındırma işlemine tabi tutulması KBRN olaylarında temel prensiptir.

SAFE-M KBRN Eğitimi’nde benimsenen temel ilke tüm UMKE-DER üyelerinin, KBRN olayları hakkında temel bilgiye, KBRN Müdahale Teknikleri konusunda uygulama becerisine ve deneyimine sahip olmasıdır.