Afet Lojistiği

SAFE-M Modülü Afet Lojistiği Eğitimi ile afet tıbbı lojistiğinin planlanması, ihtiyaç duyulan noktada hazır edilmesi; olası bir afette UMKE-DER gönüllülerine ve afetzedelere zamanında ve etkin bir sağlık hizmeti sunulmasını sağlanmasıyla ilgili temel prensiplerin benimsenmesi amaçlanmaktadır.

Lojistiğin temeli, tedarik edilen doğru ürün ve ekipmanın doğru zamanda, doğru miktarda, doğru yerde ve doğru kişilere ulaştırılmasına dayanmaktadır. Afet Tıbbı Lojistiği ise, afetzedelerin sağlığını korumak üzere sağlık personeli, tıbbi ilaç ve malzemenin uygun yerlerden, ihtiyaç duyulan son nokta olan sahaya ulaşıncaya kadar etkin bir şekilde akışının planlanması, uygulanması ve kontrolü sürecidir. Bu süreç afetin türüne göre kullanılacak tıbbi ilaç ve materyallerin tedariki gerektiği zaman kullanılmak üzere depolanması, gerektiğinde ilgili yerlere ulaştırılması faaliyetleri içermektedir. Ancak, Afet Tıbbı Lojistiğinin uygulama alanı, içinde bulunulan şartlar açısından afetin türüne göre değişim göstermektedir. Neyin, ne zaman, ne miktarda, nereden nereye ve ne sıklıkta gönderileceği çok hızlı bir şekilde değişim göstermektedir. Bunun için sahadaki sağlık personelinden düzenli bilgi akışı sağlanmalı bölgeye afetin türüne göre, gönderilecek sağlık personeli, ilaç ve tıbbi malzemenin sevkinin sağlanması gerekir. Tıbbi hizmetin eksiksiz olarak en kısa sürede afetzedelere ulaştırılması afete müdahalenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Genellikle afet nedeniyle ve ulaşım altyapısı zarar görmektedir. Olay bölgesine gönderilecek sağlık personeli, ilaç ve tıbbi malzemeye hava ve deniz yolu ulaşımında öncelik tanınmalıdır. Afet bölgesine ulaşmak için afetin türüne göre alternatif ulaşım araçları ve ulaşım rotaları belirlenmelidir.

İl sağlık afet planlarına uygun olarak il için gerekli miktarda ilaç, tıbbi cihaz ve acil müdahale üniteleri/sahra hastaneleri hazır bulundurulmalıdır.(sağlık hizmet birimlerinin afete dayanıklı inşa edilmesi ilk önlem ve tercihtir). Tıbbi malzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması, sahra hastanelerinin düzenli aralıklarla kurulması ve tüm sağlık personeli tarafından kullanımı bilinmesi gerekmektedir. Afetin türüne göre ihtiyaçların tespiti ve bunun sonucuna göre ilaç ve tıbbi malzemenin kritik stok düzeyinin altına düşürülmemelidir. Bu amaçla tedarik yeri ve yolunu bilmek, tedarik etmek ve uygun muhafaza yerlerinde depolanmak gerekir.