Afet Psikolojisi

Afet gibi olağandışı olaylar toplu stresin yoğun olarak yaşandığı olaylardır. Sadece bölgede yaşayanlar değil, çevre bölgeler hatta ülkenin tamamı olaydan etkilenebilir ve çeşitli psikolojik reaksiyonlar gösterebilir. Afet bölgesinin temel ihtiyaçlardan yoksun olması, kaynakların sınırlılığı, çevresel faktörlerin yetersizliği, zaman yetersizliği, güvenliğin yetersizliği, aynı anda birçok işin yapılması, normal insan yaşantısının dışında birçok görüntüye ve duruma tanık olunması vb. gibi koşullar sadece afetzedelerin değil UMKE-DER üyeleri ve diğer afet çalışanlarını da doğal olarak etkileyebilecek faktörlerdir. Afet çalışanları olarak afete hazırlık aşamasında temel hazırlık ve bilgilendirme çalışmalarına katılmak psikolojik sağlamlığın (resilliance) artmasına katkı sunmaktadır. SAFE-M Modülü altında sunulan Afet Psikolojisi Eğitimi altında şu temel bilgiler verilmektedir:

   Afetzede Psikolojisi

   Sağlıklı İletişim ve Çatışma Çözümü

   Stres Yönetimi

   Afetlerde Ekip Çalışması

   Kaygı Yönetimi

   Öfke Yönetimi 

   Akut Stres Belirtileri - Temel Bilgiler

   Travma Sonrası Stres Belirtileri - Temel Bilgiler

UMKE-DER üyelerinin stres yönetimi, çatışmaları çözme ve zor koşullarda çalışma gibi becerilerini henüz afet olmadan edinmeleri SAFE-M Modülü Afet Psikolojisi Eğitimi altında sağlanmaktadır.