Afet Triajı

Triaj  Fransızca kökenli bir kelime olup  seçmek , ayırt  etmek,  sınıflandırmak manasına gelir.  Tıp alanında ilk defa Baron Domique Jean LARREY tarafından kullanılmıştır. Tıbbi triaj; acil tıbbi bakıma gereksinimi olan yaralı sayısı eldeki sınırlı tıbbi imkânları aştığında, en fazla sayıda yaralıya acil bakımı verebilmek için tıbbi personel ve acil tıp personeli tarafından kullanılan, öncelikli tıbbi müdahale yapılacak kişi ya da kişileri belirlemek hedefli tıbbi seçme sistemi olarak tanımlanır.  Acil durum ve afetlerde yapılacak triaj, en kısa sürede, eldeki kısıtlı olanaklarla en fazla sayıda yaşamın kurtarılmasını amaçlar.

SAFE-M Triaj Eğitimi sağlık afet çalışanlarına afet triajı konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.