YORA

SAFE-M Modülü altında yer alan YORA Eğitimi’nde temel amaç, yapısal olmayan riskleri değerlendirmek, YORA prensipleri hakkında temel bilgiye sahip olmak, YORA uygulamaları konusunda UMKE-DER üyelerinin bilgi ve becerisinin artmasını sağlamaktır. 

Ülkemizin başlıca afet tehlikelerinden biri depremdir. Ülkemizin, nüfusunun ve sanayisinin çok büyük kısmı birinci (1.) derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Afetlerde ortaya çıkan enerji ve hareket yapısal elemanlarla birlikte yapısal olmayan elemanlara da etki eder. Sabitlenmeyen eşya ve elemanlar devrilmek, sürünmek veya kırılmak suretiyle sağlık çalışanlarını, hastaları ve sağlık tesislerindeki herkese zarar verebilir. Zarar gören ekipmanlar devre dışı kalacağından, hizmetin sürdürülebilirliğini de engelleyecektir.

Binalar yapısal ve yapısal olmayan elemanlardan oluşur. Yapısal elemanlar binanın; temel, kolon, ana duvar ve çatı sistemlerini ifade ederken; yapısal olmayan elemanlar ise binanın aydınlatma, enerji, su, yangın sistemleri, bina içinde kullanılan her türlü eşya ve elemanları ifade etmektedir. Yapısal olmayan elemanların zarar vermesini ve zarar görmesini engelleyici her türlü çalışmaya “Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” kısaca YORA denmektedir. Yapılan işlemlerin başlıcaları; eşyaların yerini değiştirmek, sabitlemek, tampon koymak vb. dir. Afetlerden sonra kendimizi korumak ve sağlık hizmetinin kesintisiz devam etmesini sağlamak için ortamın güvenli olması gerekir. Temel YORA farkındalığı ve uygulamalarıyla sadece hastanelerimizin değil tüm sağlık tesislerimizin daha güvenli olmalarına katkı sunulması amaçlanmaktadır.