İletişim ve Haberleşme

Olası bir afet sonrasında haberleşmenin sekteye uğraması bölgenin durumu ve ihtiyaçlarına yönelik gerekli bilgilerin ilgili merkeze iletilmesini engeller. Bunun yanı sıra saha ekipleri ile kontrol merkezleri arasında iletişimin olmaması hizmetin sunumunu da olumsuz etkileyecektir. 

Afet ve acil durumlara  müdahalede çalışanların, her durum ve koşulda sağlıklı haberleşme yapması sağlanmalıdır. Bu durumlarda telefon ve entegre çalışan sistemler (sabit, GSM, internet vb) hasar veya aşırı yüklenme nedeni ile kullanılamaz hale gelebilir. Bu sebeple; alternatif iletişim sistemleri hazır edilip kullanılır durumda tutulmalıdır.

SAFE-M Modülü’nde yer alan İletişim Haberleşme Modülü, afet ve acil durumlarda iletişim ve haberleşmenin sağlanması için alternatif haberleşme araçlarının kullanılması ile ilgili temel ve uygulamalı bilgilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.