Derneğin Amacı

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği’nin temel misyonu dernek çalışmalarına katkı sağlayacak herkesin katılımına değer vermektir. Katılımcı sivil girişime inanan UMKE-DER’in kuruluş amacı ve yürüteceği temel faaliyetler şunlar olacaktır:

1. Uluslararası medikal kurtarma ekip personelinin ve tüm afet çalışanlarının, çalışmalarının uygun koşullarda ve afet tıbbının ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası standartlarda sunulması için bilimsel, eğitsel ve sosyal faaliyetler düzenlemek, hukuksal çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmak, gelir kaynakları yaratmak,

2. Doğa ve insan kaynaklı meydana gelen olay, acil durum ve afetlerin erken haber alınması ve hızlı tıbbi müdahalesi için gerekli her türlü hazırlığı yapmak, kamu ve özel sektöre ait ekiplerle koordineli çalışmak.

3. Ulusal ve uluslararası afetlerde sağlık ve medikal kurtarma hizmetlerinin gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

4. Ekip ve ekipmanlar için gerekli çalışmaları yapmak (ekipman temini, ar-ge çalışmaları yürütmek, depo faaliyetlerini yürütmek vb.)

5. Eğitimler için gerekli araç gereçleri temin ederek eğitim salonları yaptırmak, kiralamak, eğitimci yetiştirmek, kurs ve sertifikalı eğitimler düzenlemek, gerektiğinde eğitimler için yurt içi ve yurt dışı kaynakları kullanmak.

6. Doğa ve insan kaynaklı meydana gelen olay, acil durum ve afetlerin, meydana gelmesinden önce olası risk analizlerini yaparak, alarm evresini en kısa sürede başlatmak ve medikal hizmetler için yetişmiş tam donanımlı insan ve araç gücü ile müdahale etmek veya edilmesini sağlamak.

7. Ulusal ve uluslararası, kişisel ve kitlesel, arama ve medikal kurtarma, tıbbi bilgi beceri, olay yeri yönetimi veya eğitim gerektiren her türlü acil durum ve afetlerde, kazazedelere en kısa sürede medikal müdahale yapmak veya yapılması için kamu, özel sektör ya da sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek,

8. Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren arama kurtarma ekiplerine, faaliyet gösterdikleri yerdeki veya kazazedelere yönelik medikal müdahale desteği vermek,

9. Gerektiğinde arama ve kurtarma faaliyetleri için ekip kurmak, ekipman temin etmek ve olay yerine müdahale etmektir.