STK'larla İlişkiler

UMKE-DER sivil bir oluşumdur ve çalışma alanıyla ilgili yerel, ulusal ve uluslararası STK'larla işbirliği çalışmaları yürütmektedir. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla sürekli işbirliği ve diyalog sağlanması amacıyla STK'larla İlişkiler Komisyonu kurulmuştur.
Dernek Genel Kurulu'nda komisyonda görev alacak üyelerimiz belirlenerek çalışma planı oluşturulmuştur.

STK'larla İlişkiler Komisyonu Üyeleri:                   Koordinasyon:

Emine KARAGÖZ KUZU                                              Tülay AKGÜN
Fadime TAŞÇI                                                               Yeşim ÜNAL
Tarık YARDIMCI
Metin GÜNDÜZ