Crush Sendromu

Crush (ezilme) Sendromu travmanın yol açtığı rabdomiyoliz ve buna bağlı olarak gelişen cerrahi / medikal belirti ve bulguları içeren sistemik ve komplike bir tablodur. Sistemik bulgular arasında akut böbrek hasarı (ABH), sepsis, akut solunum distress sendromu (ARDS), dissemine intravaskuler koagulasyon (DİK), kanama, hipovolemik şok, kalp yetersizliği, aritmiler, elektrolit bozuklukları ve psikolojik travma yer alır. Yaralanmaları hafif bile olsa, tüm afetzedelerin ezilme sendromunun semptom ve bulguları açısından takip edilmesi gerekir.

 Depremlerin ardından ortaya çıkan Crush Sendromu, beraberinde akut böbrek hasarı olsa da olmasa da, travmatik ani ölümlerden sonra, ölümlerin en sık ikinci sebebidir. Deprem kuşağında yer alan ülkemiz için Crush Sendromu özel bir öneme sahiptir. Pek çok kentimizde ve özellikle en büyük yerleşim merkezi olan İstanbul’da, çok sayıda can kaybına yol açabilecek  yıkıcı depremler beklenmektedir.

 Crush Sendromu, travmanın doğrudan etkisinden sonra en sık rastlanan ölüm nedeni olduğu için ülkemizdeki sağlık personelinin bu tablo, komplikasyonları ve tedavisi hakkında bilgili olması elzemdir. SAFE-M Crush Sendromu Eğitimi tüm sağlık afet çalışanlarının Crush Sendromu hakkında bilgi ve tutum kazanmasını amaçlar.

Kaynak:

M.S.Sever, R Vanholder, RecommendationsForThe Management Of CrushVictims İn MassDisasters