Güvenli Yaşam

Güvenli Yaşam, afet ve acil durumlarla ilgili tehlikelerin ve risklerin farkında olunmasıyla başlayan bir süreçtir. Olası afetlerde kayıplarımızı en aza indirmek için; yaşadığımız ortamların sahip olduğu tehlikelerin yaratacağı riskleri fark etmek, bu tehlike ve risklere karşı tedbir almak, yaşam alanlarımızı güvenli mekanlar haline getirmek, afet ve acil durumlarda nasıl hareket edileceğini öğrenmek gerekir. Afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarını kapsayan güvenli yaşam kültürü, afete hazırlık aşamasında kendimiz ve yakın çevremiz için risk analizi yapabilme, olası bir afet anında temel güvenli davranışları bilme, yaşanabilecek bir afet veya acil durumda gerekli olabilecek ilkyardım, yangın söndürme ve tahliye yapabilme gibi temel afet bilincine sahip olmamızı gerektirmektedir. 

Afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın öncelikle afet çalışanının kendi güvenliğini sağlamasıyla mümkün olacağı prensibiyle hazırlanan SAFE-M Güvenli Yaşam Eğitimi’yle, tüm UMKE-DER gönüllülerine temel afet bilincinin kazandırılması hedeflenmektedir.