Hastane Afet Planlamaları

Hastaneler yapıları ve işlevleri gereği acil durum ve afetlerde hizmetin kesintiye uğramadan devam etmesi gereken en önemli hizmet birimlerinden biridir. Hastanelerin konumları, işlevleri gereği hemen herkesin hafızasında yer etmiştir.  Yaşanılan afetin boyutu ne olursa olsun hastanelerin işlevlerinin kayıp edilip edilmediğine bakılmadan acil yardıma ihyacı bulunan hasta/yaralılar bu hizmet birimlerine taşınmaya devam ederler. Bundan ötürü insanlar yerini bildikleri hastane zarar görmüş olsa bile, hastane kendinden beklenilen hizmeti ek kapasite yaratarak sürdürmek zorundadır.

Acil ve afet durumlarında hastane personeli, hastanenin mevcut kaynakları ile nasıl hizmet vereceğini bilmek durumundadır. Bu da afet yönetiminin hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarının yapıldığı dönemdeki plan, eğitim ve tatbikatlarla sağlanır.

Hastane Afet Planlamalarının SAFE-M Modülü altında yer almasının temel amacı UMKE-DER üyelerinin uluslararası standartlarda güvenli hastanelerin oluşumuna katkı sağlayacak düzeyde hastane afet planlamaları temel ve pratik bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.