Özlük İşleri

Özlük İşleri çalışma komisyonu UMKE personeli olan çalışanlarımızın özlük haklarının tanımlanması, korunması amacıyla kurulmuştur. Öncelikle Personel Dağılım Cetveli (PDC)'de yaşanan sıkıntıların çözümünü hızlandırmak ile fazla mesai ücretlerinin ödenmesiyle ilgili yaşanan sıkıntıların aşılmasıyla ilgili girişimlerde bulunulmaktadır.

Özlük İşleri Komisyonu Üyeleri:             Koordinasyon:

Metin KARAKUŞ

Yunus GENÇ

Hüseyin ÇALIŞKAN