Akademik Kurul

Prof.Dr.Hilmi Özden - Başkan - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Selma METİNTAŞ - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Gül DURMAZ - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı