Akademik Kurul

UMKE - DER BİLİM KURULU

* Prof.Dr.Hilmi Özden - Kurul Başkanı - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı
* Prof.Dr. Selma METİNTAŞ - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı
* Prof.Dr. Gül DURMAZ - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
* Öğr. Gör. (Uzm. Psk.) Yeşim Ünal - İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü