Yayın Komisyonu

UMKE-DER kurumsal olarak yapılacak tüm akademik çalışmaların ve yayınların yanındadır. Oluşturulan Yayın Komisyonu ile önerilen yayınların içerik ve teknik değerlendirmelerinin yapılması amaçlanmaktadır.

Yayın Komisyonu Üyeleri:                Koordinasyon:

Alparslan CAN                                      Tülay AKGÜN
Hakan ESEN                                          Yeşim ÜNAL
Erhan BAYRAKTAR
Uğur DUMAN
Metin GÜNDÜZ